Szachownica Mała 96x96 cm - gra podwórkowa

Szachownica Mała 96x96 cm - gra podwórkowa z masy termoplastycznej

Gra rozgrywana jest na ciemnych polach planszy o rozmiarze 8×8 pól. Jako pierwszy ruch wykonuje grający pionami białymi, po czym gracze wykonują na zmianę kolejne ruchy. Można skorzystać z akcesoriów do gry w szachy lub warcaby

Skompletuj z akcesoriami: 
Piony do warcab 24 szt. - https://strefygier.pl/pl/p/Piony-do-warcab-24-szt./59
Figury szachowe 21 cm - https://strefygier.pl/pl/p/Figury-szachowe-21-cm/358

Szachownica małaSzachownica mała

Celem gry jest zbicie wszystkich pionów przeciwnika albo zablokowanie wszystkich, które pozostają na planszy, pozbawiając przeciwnika możliwości wykonania ruchu. Jeśli żaden z graczy nie jest w stanie tego osiągnąć (każdy z graczy wykona po 15 ruchów damkami bez zmniejszania liczby pionów pozostających na planszy), następuje remis. Piony mogą poruszać się o jedno pole do przodu po przekątnej na wolne pola. Bicie pionem następuje przez przeskoczenie sąsiedniego pionu (lub damki) przeciwnika na pole znajdujące się tuż za nim po przekątnej (pole to musi być wolne). Zbite piony są usuwane z planszy po zakończeniu ruchu. Piony mogą bić zarówno do przodu, jak i do tyłu. W jednym ruchu wolno wykonać więcej niż jedno bicie tym samym pionem, przeskakując przez kolejne piony lub damki przeciwnika. Bicia są obowiązkowe. Pion, który dojdzie do ostatniego rzędu planszy, staje się damką, przy czym jeśli w jednym ruchu w wyniku wielokrotnego bicia przejdzie przez ostatni rząd, ale nie zakończy na nim ruchu, to nie staje się damką i kończy ruch jako pionek. Kiedy pion staje się damką, kolejny ruch przypada dla przeciwnika. Damki mogą poruszać się w jednym ruchu o dowolną liczbę pól do przodu lub do tyłu po przekątnej, zatrzymując się na wolnych polach. Bicie damką jest możliwe z dowolnej odległości po linii przekątnej i następuje przez przeskoczenie pionu (lub damki) przeciwnika, za którym musi znajdować się co najmniej jedno wolne pole – damka przeskakuje na dowolne z tych pól i może kontynuować bicie na tej samej lub prostopadłej linii. Kiedy istnieje kilka możliwych bić, gracz musi wykonać maksymalne (tzn. takie, w którym zbije największą liczbę pionów lub damek przeciwnika). Podczas bicia nie można przeskakiwać więcej niż jeden raz przez ten sam pion lub damkę.

Podobne / produkty

Piony do warcabów czarno-białe

Piony do warcab 24 szt.

24 szt. - akcesoria

Podsumowanie zapytania

0 szt.
Przejdź do podsumowania