Klasy Nieskończone Średnie 290x290 cm - gra podwórkowa

Klasy Nieskończone Średnie​ 290x290 cm - gra podwórkowa z masy termoplastycznej

Nowoczesna wersja tradycyjnej gry. Stwarza możliwość jednoczesnego grania przez dwie drużyny. Kropki zamiast standardowych cyfr stwarzają dodatkowe możliwości do urozmaicenia zabawy w wesoły, abstrakcyjny sposób. Fosa Wskazane przez prowadzącego, bądź wylosowane (kostką) pole/pola należy ominąć. Pola można oznaczyć woreczkami, bądź w trudniejszym wariancie zapamiętać. Klasy Memo Uczestnicy zabawy startują z pola nr 9. Wykonują kolejno skoki, na poszczególne pola według wcześniej ustalonych reguł. Przykładowo: pole 1 - skok na jednej nodze, pole 2 - skok na dwóch złączonych nogach, pole 3 - skok z rękami nad głową, pole 4 - skok z klaśnięciem, pole 5 - skok w przysiadzie, itp. Liczy się zdolność zapamiętywania, czas i precyzja.

Skorzystaj z akcesoriów: http://www.9dots.pl/akcesoria/woreczki-sensoryczne.html
Skorzystaj z aplikacji: http://www.9dots.pl/click-and-play/kostka

To jedna z najprostszych i najbardziej popularnych zabaw dla dwojga lub więcej dzieci. Rozwija gibkość, koordynację ruchową oraz zręczność.

Urozmaicić grę można również przez:

  • Skoki na jednej nodze.
  • Skoki na obu nogach ze złączonymi stopami.
  • Skoki na obu nogach skrzyżowanych.
  • Skoki przeplatane - raz lewą, a raz prawą nogą.
  • Skoki tylko na pola parzyste lub nieparzyste.
  • Rzuty woreczkiem i skoki po wylosowanych kostką polach.

Skorzystaj z akcesoriów: https://strefygier.pl/akcesoria

 

Podobne produkty

Klasy Nieskończone Małe

290x150 cm - gra podwórkowa

Klasy Nieskończone Duże

360x360 cm - gra podwórkowa

Podsumowanie zapytania

0 szt.
Przejdź do podsumowania