Zegar2 rzymski 260x260 cm - gra podwórkowa

Zegar2 rzymski 260x260 cm

Policz minuty Uczestnik zabawy porusza się w dowolny sposób (np. skacząc na jednej nodze) po kolorowych polach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kiedy się zatrzymuje, druga osoba musi policzyć i podać o ile minut się przesunął. Podaj godzinę W drużynie jedna osoba jest wskazówką godzinową, druga minutową. Druga drużyna podaje czas i ilość minut do przejścia. Zawodnicy stają na podanym przez przeciwników czasie i poruszają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara o podaną ilość minut. Gdy obydwoje staną na prawidłowej godzinie i minucie dostają punkt. Kolorowa godzina Uczestnicy siadają na kolorowych cyfrach, losowo wybrana osoba(wskazówka), chodzi na około zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w dowolnym momencie dotyka osoby siedzącej na tarczy zegara. Wskazana osoba wstaje i dotyka plecami (wskazówki), następnie oboje biegną w przeciwnych kierunkach, dookoła zegara w celu zajęcia miejsca na cyfrze z której rozpoczął się wyścig. Osoba która nie zdążyła zając miejsca, zostaje wskazówką, i zabawa toczy się dalej.

  • Role można odwrócić i uczestnik porusza się o tyle minut ile podaje mu drugi uczestnik.
  • Ustalenie ruchu na wielokrotność, 5, 10, 15 min itd.
  • Gra drużynowa i liczenie punktów

Skorzystaj z akcesoriów: https://strefygier.pl/akcesoria
Skorzystaj z aplikacji: http://www.9dots.pl/click-and-play

Warianty zabawy: Można wykorzystać woreczki z grochem, patyki, skakanki lub kamienie jako wskazówki, Nauka cyfr rzymskich, Pomoc dydaktyczna przy nauce języków obcych.

Podobne / produkty

Zegar2 rzymski - pomarańczowy

/ 260x260 cm - gra podwórkowa

Zegar2 rzymski - niebieski

/ 260x260 cm - gra podwórkowa

Podsumowanie zapytania

0 szt.
Przejdź do podsumowania